Beresniovai garsina Lietuv?

(Povilas A. Kaunas) „Aš sieju save su Lietuva, su jos spar?iai besikei?ian?ia kult?ra, gyvenimu, – atsak? Rokas. – Mano ir Lietuvoje gyvenan?i? žmoni? m?stymas kartais skiriasi, ta?iau jau?iu poreik?...

Former Head Moves to State Bank of India

Rokas Beresniovas, former GBA president, has accepted the position of vice president with the State Bank of India to head its expansion market in Washington, D.C. He was previously with HSBC Bank...

B?simasis „State Bank of India“ viceprezidentas R. Beresniovas: „Kreditas gali palengvinti gyvenim?, jeigu juo protingai naudosiesi“

R. Beresniovas traukiasi iš vieno didžiausi? pasaulio bank? HSBC, kuriame dirbo daugiau nei dvejus metus ir t?sia savo karjer? „State Bank Of India“, ?ia jis taip pat užims viceprezidento pareigas...

Rokas Beresniovas | People on the Move

The State Bank of India selected Rokas Beresniovas to head their Mid-Atlantic expansion market as Vice President of Business Development in Washington, DC. Read more...

ShenetLT Mingle’as – verslo s?km?s istorijos

Bendraujant su s?kmingais žmon?mis ir besiklausant j? verslo s?km?s istorij? – visuomet ?gaunama daugiau dr?sos, ?kv?pimo ir j?g? savo id?j? ?gyvendinimui ir verslo pl?trai. Šio Mingle‘o metu „HSBC...

ShenetLT Mingle

Mieli ShenetLT nariai, metus prad?j? sveikatingumo temomis, t?sime juos su verslo s?km?s istorijomis – kad visi pasisemtume ?kv?pimo, nauj? id?j? ir svarbiausia – dr?sos j? ?gyvendinimui. Vakaro...

GBA to Georgetown Businesses: ‘Roll Up Your Sleeves’

(Georgetown Patch) Outgoing president Rokas Beresniovas said 2012 was a “challenging, yet rewarding year for the GBA.” The organization revamped its bylaws and has partnered with several...

Georgetown Biz Group Honors 2012 Achievers

(Georgetowner) Outgoing GBA president Rokas Beresniovas reviewed 2012’s work: revised bylaws, partnerships with Georgetown-based businesses and a wider marketing effort. Along with new events...

VDU svarsto galimyb? bendradarbiauti su Džordžtauno universitetu

(Diena Media) JAV sostin?je Vašingtone neseniai atidaryta Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) atstovyb? pasiryžusi pl?sti tarptautin? bendradarbiavim?. VDU rektorius Zigmas Lydeka prieš kelet? dien?...

Rokas Beresniovas apie VDU fond?

Rokas Beresniovas apie VDU fond?: http://www.tvdu.lt/video/rokas_beresniovas_apie_vdu_fond. Watch it...

R. Beresniovas: lietuviai per daug sureikšmina savo šaly

(Lina Navickate – Economist) R. Beresniovas: „Norime tapti globalia bendruomene, kuri ? Lietuv? ži?r?t? iš aukš?iau, o ne iš Lietuvos – ? virš?.“ (Asmeninio archyvo nuotr.) Lietuvius užsienyje tur?t?...

Biz Group Nominates 2013 Officers; Elections at Dec. 12 Party

(Georgetowner) Riyad Said, incoming GBA president, with reception hostess Sara Mokhtari and outgoing GBA president Rokas Beresniovas. The Georgetown Business Association announced its nominated 2013...

„S?km?s mokykla“. R.Beresniovas: blogos patirties n?ra

2012 m. spalio 20 d. 17:01 Amerikos lietuvis, „HSBC Bank USA“ viceprezidentas, tarptautinio tinklo „Globalios Lietuvos lyderiai“ valdybos narys Rokas Beresniovas neabejoja asmenin?s patirties ir...

The Waterfront is Back!

The Waterfront is Back! Tony and Joe’s officially re-opens for the first time since the great flood on September 5, with an even better atmosphere: granite bars, white tablecloths, and warm...

Georgetown Business Association Thais One On

After the thunderstorm passed, the Georgetown Business Association met for “a taste of Thailand and an evening of networking” at Mai Thai of Georgetown July 18. As part of its summer...

NewzDudes!

Men Against Breast Cancer helps men be there for the women they australian online casinos love when breast cancer strikes. Here, Board member Dynamite Graphics” Rob Dewolfee, founder Mark...

Lietuvi? bankininkas Amerikoje: ir užj?ryje dirbame d?l gimtin?s

Ruslano Kondratjevo nuotr. Marijus Širvinskas / Ekonomika.lt 2012-04-15 12:00 Rokas Beresniovas, banko HSBC padalinio JAV viceprezidentas ir prestižin?s organizacijos „Global Lithuanian Leaders“...

JAV lietuvis: „prot? nutek?jim?“ pakeit? „prot? cirkuliacija“

www.DELFI.lt 2012 m. balandžio 15 d. 00:00 Rokas Beresniovas © DELFI (Š.Mažeikos nuotr.) Emigracija Lietuvai n?ra blogai – po karo vykus? „prot? nutek?jim?“ pakeit? „prot? cirkuliacija“ – žmon?s...

In North America:

In Europe:

Subscribe Newsletter