ShenetLT Mingle’as – verslo s?km?s istorijos

Bendraujant su s?kmingais žmon?mis ir besiklausant j? verslo s?km?s istorij? – visuomet ?gaunama daugiau dr?sos, ?kv?pimo ir j?g? savo id?j? ?gyvendinimui ir verslo pl?trai. Šio Mingle‘o metu „HSBC Bank USA“ viceprezidentas Rokas Beresniovas pasakojo savo karjeros istorij? – kokia buvo pradžia išvykus ? didžiul? užsienio šal?, When you play casino games free for money, pay attention to the ‘What on Earth’ symbol that comes as the wild symbol. kokios atsiv?r? galimyb?s ir kokios lietuvio savyb?s jam pravert?, siekiant šiuo metu užimam? pareig?, k? vertina JAV darbdaviai ir kokie pagrindiniai verslo aplinkos bei kult?riniai skirtumai tarp lietuvi? ir JAV gyventoj?. Read more.