ShenetLT Mingle

Mieli ShenetLT nariai, metus prad?j? sveikatingumo temomis, t?sime juos su verslo s?km?s istorijomis – kad visi pasisemtume ?kv?pimo, nauj? id?j? ir svarbiausia – dr?sos j? ?gyvendinimui. Vakaro programa:
– Rasos Martens, „Mabre“ viešbu?io savinink?s, verslo s?km?s istorija.
– Roko Beresniovo, „HSBC Bank USA“ viceprezidento, pranešimas. Read more.