PLEF užsiregistravo per šimta užsienio lietuviu verslo ir ekonomikos lyderiu

PLEF svarba ir aktualumu  tiki ir jo dalyviai. ,,Šis suvažiavimas yra ypa? savalaikis, nes jis taikiai puosel?s ekonomikos dialog? finans? kriz?s laikotarpyje kuris yra ypa? svarbus Lietuvoje. Pakvie?iant Lietuvius iš viso pasaulio ? Lietuv?, šis forumas skatins bendradarbiavim? praktiško patyrimo d?ka bei inovatiškas id?jas kurios gali pad?ti Lietuvos globaliam konkurencingumui bei verslui. Taip pat, šis forumas leis susipažinti su kitais pasaulio lietuvi? lyderiais kurie dalinasi tuo pa?iu tikslu – visi norime matyti s?kming? bei klestin?i? Lietuv? pasaulin?je ekonomikoje“ – teigia Rokas Beresniovas, Eagle Bank Vice prezidentas, dalyvausiantis PLEF apvalaus stalo diskusijoje  „Sprendimai finansu krizes kontekste: Lietuvoje ir pasaulyje“.