Kas padėtų į Lietuvą pritraukti „protus“ ?

Šventėms sugrįžę į Lietuvą bei mūsų šalyje dirbantys užsieniečiai rinkosi į organizacijos „GLL | Globalios Lietuvos lyderiai“ šventinį vakarą ir diskusiją „Globali talentų migracija. Ką tai reiškia Lietuvai?“ (angl. „Global migration of talent. What does it mean to Lithuania?“).

Vakaro metu buvo aptartos  globalios migracijos tendencijos ir jų poveikis Lietuvai. Apskritojo stalo diskusijoje buvo išsakyti įvairūs siūlymai, kokio atsako reikėtų ieškoti reaguojant į vykstančius migracijos procesus: nuo dvigubos pilietybės problemų sprendimo, aktyvesnės imigracijos politikos Lietuvoje,  vietinio verslo aplinkos gerinimo, biurokratinių suvaržymų šalinimo iki anglakalbių mokyklų tarptautinės  bendruomenės atstovams skaičiaus didinimo mūsų šalyje.

Apskritojo stalo diskusiją vedęs specialusis ES atstovas Afganistane Vygaudas Ušackas pabrėžė, kad globalūs migracijos procesai neišvengiamai veikia Lietuvą, todėl reikėtų ieškoti, kaip išnaudoti „protų cirkuliacijos“ procesus ir išlaikyti ryšius su išvykusiais lietuviais, karjeros siekiančiais svetur, bei, kita vertus, konkuruoti dėl užsienio talentų, pritraukiant juos į Lietuvą. Pasak Vygaudo Ušacko, dėl to Lietuvoje svarbu sukurti palankiausią įmanomą kultūrinę, verslo ir mokestinę aplinką, kad „visi norėtų atvykti ir niekas nenorėtų išvykti iš Lietuvos“.

Nijolė Kelpšaitė, tiesioginės personalo paieškos įmonės UAB „J. Friisberg & Partners“ vadovaujanti partnerė, išsakė nerimą dėl ateities darbo rinkos ir specialistų poreikio, jei talentų migracija ir toliau ženkliai vyks viena kryptimi.  Stebint sugrįžtančiųjų nuotaikas, Nijolė Kelpšaitė išreiškė susirūpinimą, kad neretai grįžtančiųjų į Lietuvą lūkesčiai neatitinka rinkos poreikių ir šiandienos darbdavių suteikiamų galimybių.

„Šiandien prarandame jaunus išsilavinusius žmones, o ateityje turėsime sunkumų suformuojant vadybininkų-vadovų rezervą. Jungtinės Karalystės rinka absorbuoja nemažą dalį galimo potencialo, todėl turime reaguoti ir aktyviai konkuruoti su ta rinka, išlaikant ir įdarbinant jaunimą Lietuvoje bei užsitikrinant resursus ekonomikos augimui“, – kalbėjo Nijolė Kelpšaitė.

Australijoje gimęs ir užaugęs lietuvis Paulius Daugalis, šiandien dirbantis Lietuvoje „SKF Central Eastern Europe“, turto valdymo paslaugų vyresniuoju konsultantu, stebėjosi, kad mūsų šalies darbo rinkos dalyviai veikia neefektyviai, todėl sugrįžusių lūkesčius tenka priartinti prie realybės.

„Tarptautiniuose reitinguose pagal darbo našumą Lietuva atsiduria žemutinėse pozicijose. Mano nuomone, tai lemia biurokratizuota aplinka ir pernelyg didelis verslo reguliavimas. Tačiau grįžti į Lietuvą pasiryžę žmonės, turėdami globalią patirtį vietinei rinkai ir darbovietei atneša gerąją praktiką, „know-how“ bei naujas idėjas, verčia ir vietines kompanijas pasitempti“, – sakė Paul Daugalis.

Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvoje Davidas Huntas  pritarė, kad  migracijos procesus šalims, siekiančioms ekonominio progreso,  reikėtų išnaudoti, kaip globalios patirties ir inovacijų sklaidos šaltinį. Ambasadorius pabrėžė, kad naujoji karta yra mobili  – savo karjerą ir gyvenimą vis mažiau sieja su viena apibrėžta teritorija. Tačiau vykstant spartiems emigracijos procesams, ypač svarbu kreipti dėmesį į imigracijos politiką, apie kurią šiandien Lietuvoje kalbama dar mažai.

Renginyje dalyvavusi Švedijos karalystės ambasadorė Cecilia Ruthstrom-Ruin, pritarė, kad Lietuvai reikėtų susirūpinti imigracijos politika. Būtent į šalį atvykstantys darbuotojai išgelbėjo ir tebegelbsti didžiausią emigracijos bangą nuo XIX a. pabaigos išgyvenančią Švediją.

Rokas Beresniovas, „HSBC Bank USA“  viceprezidentas, prieš 13 metų išvykęs karjeros siekti į JAV, diskusijos metu pabrėžė, kad išvykę lietuviai prie pokyčių čia, Lietuvoje, gali prisidėti nebūtinai grįždami į Tėvynę. Tačiau svarbu kreipti dėmesį į ryšio su gimtąja šalimi išlaikymą.

„Būdamas vienu iš GLL profesionalų tinklo steigėjų, siekiu prisidėti prie GLL, kaip platformos tokiam ryšiui palaikyti, kūrimo. Be abejo, svarbūs ir politiniai veiksniai, tokie kaip dviguba pilietybė, siekiant išlaikyti ryšį su po pasaulį išsibarsčiusiais lietuviais“, – sakė Rokas Beresniovas.

Apie globalias migracijos tendencijas ir jų poveikį Lietuvai diskutavo daugiau nei 150 svečių –  sėkmingai versle, mene, moksle ir kitose srityse dirbantys lietuviai, besidomintys Lietuva  žmonės iš Jungtinės Karalystės, JAV, Danijos, Šveicarijos, Norvegijos, Indijos ir kitų šalių. Renginyje lankėsi Lietuvoje reziduojantys kitų šalių ambasadoriai, tarptautinėms įmonėms vadovaujantys užsieniečiai pasirinkę dirbti ir gyventi Lietuvoje. Renginio rėmėjas – advokatų kontora „Raidla Lejins & Norcous“. Read More.