VDU svarsto galimyb? bendradarbiauti su Džordžtauno universitetu

(Diena Media)

JAV sostin?je Vašingtone neseniai atidaryta Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) atstovyb? pasiryžusi pl?sti tarptautin? bendradarbiavim?. VDU rektorius Zigmas Lydeka prieš kelet? dien? susitiko su Niujorko Džiulijardo muzikos akademijos prezidentu Joseph’u Polisi.

Š? susitikim? pad?jo organizuoti Džiulijardo konservatorijos absolventas Dr. Edvinas Minkštimas ir organizacijos „Globalios Lietuvos lyderiai“ valdybos narys Rokas Beresniovas.

Džiulijardo mokyklos prodekanas Adam’as Meyer’is lank?si Lietuvoje ši? met? rugs?j?, kai buvo pasirašyta ši? dviej? aukšt?j? mokykl? bendradarbiavimo sutartis, ?tvirtinanti planus ateityje vykdyti main? programas. Read more.