Lietuvišku protu šturmas su idejomis iš elitinio Kembridžo

O “HSBC Bank USA” viceprezidentas Rokas Beresniovas sako, kad, žvelgiant iš anapus Atlanto, išryšk?ja dar viena spraga, norint pritraukti investicij?, – tai informacijos, susijusios su investicijomis, importu ir eksportu, verslo k?rimu Lietuvoje stygius. Reik?t? išsamios, nuolat atnaujinamos vienos duomen? baz?s virtualioje erdv?je, kuri b?t? lengvai valdoma, naršoma ir prieinama visiems norintiesiems. Read more.