“Global Lithuanian Leaders” telks pasaulio lietuvius lyderius

(Veidas – Aura Leka)
Daug?ja pasaulio lietuvius telkian?i? organizacij?. “Neseniai ?steigta viešoji ?staiga ? pasaulio lietuvi? profesional? tinkl? “Global Lithuanian Leaders” (GLL) sieks sutelkti tautie?ius savo srities lyderius, kad jie savo id?jomis ir darbais gal?t? prisid?ti prie Lietuvos pl?tros”, – aiškina vienas projekto iniciatori? Mykolas Lepeška.

GLL žada bendradarbiauti ir su kitomis pasaulio lietuvi? iniciatyvas telkian?iomis organizacijomis – Lietuvos verslo konfederacijos “ICC Lietuva” organizuojamu Pasaulio lietuvi? ekonomikos forumu, pilietiniu jud?jimu “Aš Lietuvai”, Žini? ekonomikos forumu. Pasak M.Lepeškos, naujoji organizacija nuo ši? skirsis tuo, kad bus ne tik ekonomin?s pakraipos, bet ir skirs daug d?mesio mokslui, kult?rai, menui, aplinkosaugai, skatins verslo bendradarbiavim? su mokslu ir menu.